V návodu „Základní kódy do newsletteru“ jste měli možnost seznámit se s nejběžněji používanými kódy, a to s kódy pro oslovení a odhlášení. Dnes se podíváme na další, které můžete ve svých emailech použít. Díky nim budou Vaše emaily vypadat profesionálně a navíc Vám ušetří spoustu práce.

V tomto návodu Vám představím kód pro oslovení s čárkou a písmenem a dále pak kód pro skloňování textu podle pohlaví.Obecně u všech těchto kódů platí, že musejí být uvedeny vždy celé včetně složené závorky.

{salutehash A} – Kód pro nastavení oslovení s čárkou a písmenem

Tento kód využijete v případě, kdy chcete, aby v oslovení bylo na prvním místě jméno Vašeho příjemce, za ním čárka a text pokračovat malým písmenem. Například oslovení „Martine, jak se dnes máte?“

Tvar kódu

{salutehash A} kdy místo písmene „A“ vyplníte první písmeno slova, které má pokračovat za čárkou. V mém případě to tedy bude písmeno „J“.

Příklad

{salutehash J}ak se dnes máte?

Kód pro oslovení s čárkou a písmenem
Využití kódu pro oslovení s čárkou a písmenem

V náhledu si pak můžete zkontrolovat, zda je uvedený tvar správný.

Náhled připravovaného emailu
Náhled připravovaného emailu

{gender muž/žena} – Kód pro skloňování textu podle pohlaví

Tento kód využijete v případě, kdy chcete text emailu skloňovat podle pohlaví. U příjemce je potřeba mít v databázi nastaveno jeho pohlaví. U kontaktů, kde nebudete mít pohlaví nastaveno, bude text vyskloňován jako pro muže.

Tvar kódu

{gender muž/žena} kdy místo slov „muž“ a „žena“ doplníte sloveso ve správném tvaru.

Příklad

V textu emailu máte sloveso „připravit“, a chcete ho skloňovat podle pohlaví. Kód potom bude následující:

{gender připravil/připravila}

Využití kódu pro skloňování podle pohlaví
Využití kódu pro skloňování podle pohlaví

V náhledu emailu si pak můžete zkontrolovat, jak text po úpravě vypadá. V horní části náhledu máte možnost si překliknout mezi políčky „Bez pohlaví“, „Muž“, „Žena“ a zkontrolovat si v textu upravený tvar.

Náhled připravovaného emailu
Náhled připravovaného emailu

Comments

  1. Pingback: První krůčky v Clipsanu - Centrum podpory pro Clipsan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *