V Clipsanu můžete vystavit objednávku ručně bez ohledu na prodejní formulář, nebo aktuálně vytvořené prodejné nabídky. Tuto možnost najdete v menu pod položkou „Prodej“ a dále pak „Objednávky“.

Vytvoření nové objednávky

Klikněte na zelené tlačítko „Nová objednávka“ a zobrazí se Vám následující formulář.

Vyplňte následující položky:

S kým je tato objednávka – Vyhledáte kontakt, na který má být objednávka vytvořena. Tento kontakt už musí být uložen v databázi.

Nabídka – V případě, že vytváříte objednávku standarního produktu nebo služby, ke které už máte vytvořenou nabídku, tak ji vyberte. Naopak pokud chcete vytvořit objednávku s nestandardní položkou, ponechte ve výběru „Individuální“

Objednáno – Upravte datum objednávky. Je to datum vytvoření zálohové faktury.

Zaplaceno – Pokud chcete rovnou objednávku označit jako uhrazenou, zadejte datum úhrady. S tímto datem se vytvoří daňový doklad.

Platební automat – Pokud se má po vytvoření objednávky spustit platební automat a odeslat objednávajícímu proforma faktura, tak vyberte název již vytvořeného platebního automatu. V opačném případě ponechte označení „Neposílat“

Položky objednávky – Zde u individuálních objednávek zadáte jednotlivé položky objednávky, množství, cenu a případně poznámku k položce.

Doručovací adresa – Z vybraného kontaktu se automaticky načtou údaje jako email, jméno a příjmení, bydliště, ad. Tyto údaje můžete ponechat nebo upravit podle potřeby.

Fakturační adresa – Pokud potřebujete vystavit fakturu na podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, zadejte potřebné údaje jako název společnosti, IČ, DIČ, sídlo.

Detail objednávky – V této části můžete upravit fakturační údaje prodávajícího, měnu objednávky, způsob platby, bankovní spojení (účty zadané v „Nastavení“/„Bankovní spojení“) a přidat specifický symbol nebo vlastní označení

Odměna pro partnery – Pokud pro prodej tohoto produktu využíváte partnerský program, zadejte částky provizí pro partnery.

Vytvořenou objednávku uložte a ihned ji uvidíte v přehledu objednávek. K zadaným datům se samozřejmě můžete kdykoliv znovu vrátit a podle potřeby upravit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *