Pro přístup k API potřebujete chráněný klíč Vašeho Clipsan účtu.
Naleznete jej na stránce https://clipsan.com/cs/clipsan/securekey.

Výpis seznamu kontaktů

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/list/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu

Volitelné parametry

 • list – Hash ID skupiny, kterou exportujeme (k nalezení v Přehledu skupin).
 • tag – Štítek, který exportujeme
 • user – ID uživatele, jehož kontakty exportujeme

Příklad volání

https://clipsan.com/api/lead/list/key/VASKLIC/list/KODSKUPINY/tag/clipsan
https://clipsan.com/api/lead/list/?key=VASKLIC&list=KODSKUPINY&tag=clipsan

Příklad odpovědi

{"result":"ok","data":{"455554":{"id":455554,"pin":null,"email":"radekxxx@gmail.com","firstname":"Radek","surname":"Unic","gender":"unknown","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1417432404},"105019":{"id":105019,"pin":"521223115","email":null,"firstname":"Petra","surname":"Krásná","gender":"female","state":"active","lifecycle":"customer","added":1417430340}}}

Příklad volání (Neplatný seznam)

https://clipsan.com/api/lead/list/key/VASKLIC/list/aaa
https://clipsan.com/api/lead/list/?key=VASKLIC&list=aaa

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"invalid list"}

Vyhledávání kontaktů

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/search/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu
 • query – Vyhledávaná fráze – vyhledáváme ve jménu, příjmení

Příklad volání

https://clipsan.com/api/lead/search/key/VASKLIC/query/martin
https://clipsan.com/api/lead/search/?key=VASKLIC&query=martin

Příklad odpovědi

{"result":"ok","data":{"455554":{"id":455554,"pin":null,"email":"radekxxx@gmail.com","firstname":"Martin","surname":"Unic","gender":"unknown","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1417432404},"105019":{"id":105019,"pin":"521223115","email":null,"firstname":"Petra","surname":"Krásná","gender":"female","state":"active","lifecycle":"customer","added":1417430340}}}

Příklad volání (Neplatný dotaz)

https://clipsan.com/api/lead/list/key/VASKLIC/query/
https://clipsan.com/api/lead/list/?key=VASKLIC&query=

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"invalid query"}

Přidat nový kontakt / upravit stávající kontakt

Přidání nového kontaktu do databáze kontaktů. Při existenci kontaktu jsou jeho data aktualizována. Slouží i k přidání stávajícího kontaktu do nové skupiny nebo přidání štítku ke kontaktu.

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/add/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu
 • email – Email kontaktu
 • pin – Rodné číslo (Buď email nebo rodné číslo)

Volitelné parametry

 • user – ID uživatele, který má ke kontaktu získat přístup
 • list – Hash ID skupiny, do které kontakt vkládáme (k nalezení v Přehledu skupin). Parametr může být i pole např. list[]=12345&list[]=67890
 • tag – Štítek, kterým bude kontakt oštítkován
 • firstname – Jméno kontaktu
 • surname – Příjmení kontaktu
 • phone – Telefonní číslo kontaktu
 • ip – IP adresa kontaktu
 • gender – Pohlaví kontaktu – akceptované hodnoty (m – muž, f – žena)
 • notformal – Zapnout tykání
 • referer – Referer adresa kontaktu (např. stránka, na které se registruje)
 • state – stav odběru novinek (active, inactive, temp)
 • lifecycle – stav kontaktu v marketingovém cyklu (subscriber, lead, qualified, saleslead, opportunity, customer, ambassador, other)
 • funnel – ID automatu, který se má spustit (POZOR: Spouští se pouze pro nové kontakty, pro vynucení použijte parametr unique=1.)
 • unique – (Hodnota 0/1 – Výchozí 0) Ber každé volání jako unikátní a odstartuj automat vždy
 • mute – (Hodnota 0/1 – Výchozí 1) Neposílat informační email o novém kontaktu

Vlastní parametry

Ke kontaktům můžete přidávat další parametry z přednastavených nebo začít používat vlastní. Jejich nastavení a úpravu provádíte přímo v nastavení Clipsanu. Kódy přednastavených parametrů jsou tyto: lastcontact, email2, photo, url, countryId, social_gplus, social_linkedin, social_twitter, social_facebook, utm_source, utm_medium, utm_campaign, facebook, question, land, position, country, salute, contactphone, contactemail, contactname, vatid, companyid, city, zip, street, company. Při použití parametru je nutné přidat před jeho název předložku „data_“. Výsledný parametr pro poslední kontakt je tedy data_lastcontact, parametr pro zemi data_land apod.

Odpověď

{"result":"ok","action":"add|update","id":"ID nového kontaktu"}

Příklad volání (základní přidání kontaktu s emailovou adresou)

https://clipsan.com/api/lead/add/key/VASKLIC/email/vaclav.krajnak%40ciwire.biz
https://clipsan.com/api/lead/add/?key=VASKLIC&email=vaclav.krajnak%40ciwire.biz

Příklad odpovědi

{"result":"ok","action":"add","id":"1002"}

Příklad volání (základní přidání kontaktu s rodným číslem)

https://clipsan.com/api/lead/add/key/VASKLIC/pin/665317107
https://clipsan.com/api/lead/add/?key=VASKLIC&pin=665317107

Příklad odpovědi

{"result":"ok","action":"add","id":"1002"}

Příklad volání (Úprava kontaktu – přidání do skupiny a spuštění automatu)

https://clipsan.com/api/lead/add/key/VASKLIC/list/KODSKUPINY/email/vaclav%40clipsan.com/firstname/Vaclav/lastname/Gregor/gender/m/phone/123456789/ip/::1/funnel/IDAUTOMATU
https://clipsan.com/api/lead/add/?key=VASKLIC&list=KODSKUPINY&email=vaclav%40clipsan.com&firstname=Vaclav&lastname=Gregor&gender=m&phone=123456789&ip=::1&funnel=IDAUTOMATU

Příklad odpovědi

{"result":"ok","action":"update","id":"1002"}

Příklad volání (neexistující UŽIVATEL)

https://clipsan.com/api/lead/add/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsana.com/user/123
https://clipsan.com/api/lead/add/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsana.com&user=123

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"user not found"}

Detail kontaktu

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/view/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu
 • id – ID kontaktu
 • email – Email kontaktu
 • pin – Rodné číslo (Buď ID nebo email nebo rodné číslo)

Odpověď

{"result":"ok","lead":{"id":12456,"pin":null,"email":"vaclav@clipsan.com","firstname":"krestni","surname":"prijmeni","gender":"male","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1368089154,"lists":[pole_skupin],"tags":[pole_stitku]}}

Příklad volání (data kontaktu s emailovou adresou)

https://clipsan.com/api/lead/view/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsan.com
https://clipsan.com/api/lead/view/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsan.com

Příklad odpovědi

{"result":"ok","lead":{"id":12456,"pin":null,"email":"vaclav@clipsan.com","firstname":null,"surname":null,"gender":"male","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1368089154,"data_phone":"777123456","data_contactname":"Vaclav","data_salute":"V\u00e1clave","data_ip":"12.13.14.15","lists":["12345","56789"],"tags":["12345"]}}

Příklad volání (data kontaktu s rodným číslem)

https://clipsan.com/api/lead/view/key/VASKLIC/pin/665317107
https://clipsan.com/api/lead/view/?key=VASKLIC&pin=665317107

Příklad odpovědi

{"result":"ok","lead":{"id":12456,"pin":null,"email":"vaclav@clipsan.com","firstname":null,"surname":null,"gender":"male","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1368089154,"phone":"777123456","contactname":"Vaclav","salute":"V\u00e1clave","ip":"12.13.14.15"}}

Příklad volání (neexistující kontakt)

https://clipsan.com/api/lead/view/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsana.com
https://clipsan.com/api/lead/view/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsana.com

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"lead not found"}

Odebrat kontakt ze skupiny, odebrat štítek

Slouží k odebrání vlastnosti stávajícího kontaktu např. odebrání ze stávající skupiny nebo odebrání štítku.

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/modify/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu
 • id – ID kontaktu
 • email – Email kontaktu
 • pin – Rodné číslo (Buď ID nebo email nebo rodné číslo)

Volitelné parametry

Odpověď

{"result":"ok","lead":{"id":12456,"pin":null,"email":"vaclav@clipsan.com","firstname":"krestni","surname":"prijmeni","gender":"male","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1368089154,"lists":["12345","56789"],"tags":["12345"]}}

Příklad volání (data kontaktu s emailovou adresou)

https://clipsan.com/api/lead/modify/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsan.com/list/12345
https://clipsan.com/api/lead/modify/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsan.com&list=12345

Příklad odpovědi

{"result":"ok","lead":{"id":12456,"pin":null,"email":"vaclav@clipsan.com","firstname":null,"surname":null,"gender":"male","state":"active","lifecycle":"subscriber","added":1368089154,"data_phone":"777123456","data_contactname":"Vaclav","data_salute":"V\u00e1clave","data_ip":"12.13.14.15","lists["56789"],"tags":["12345"]}}

Příklad volání (neexistující kontakt)

https://clipsan.com/api/lead/modify/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsana.com/list/12345/
https://clipsan.com/api/lead/modify/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsana.com&list=12345

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"lead not found"}

Příklad volání (neexistující SKUPINA)

https://clipsan.com/api/lead/modify/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsan.com/list/12345a/
https://clipsan.com/api/lead/modify/?key=VASKLIC&email=vaclav%40clipsan.com&list=12345a

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"list not found"}

Smazat kontakt

Base URL:
https://clipsan.com/api/lead/delete/

Vyžadované parametry

 • key – Chráněný klíč Clipsan účtu
 • id – ID kontaktu
 • email – Email kontaktu
 • pin – Rodné číslo (Buď ID nebo email nebo rodné číslo)

Odpověď

{"result":"ok"}

Příklad volání (smazání kontaktu s emailovou adresou)

https://clipsan.com/api/lead/delete/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsan.com

Příklad odpovědi

{"result":"ok"}

Příklad volání (smazání kontaktu s rodným číslem)

https://clipsan.com/api/lead/delete/key/VASKLIC/pin/665317107

Příklad odpovědi

{"result":"ok"}

Příklad volání (neexistující kontakt)

https://clipsan.com/api/lead/delete/key/VASKLIC/email/vaclav%40clipsana.com

Příklad odpovědi

{"result":"error","error":"lead not found"}

Upozornění při změně kontaktu

Adresu pro upozornění zaneste do údajů svého účtu v Clipsanu. Můžete použít následující speciální kódy pro generování odkazu. Kódy jsou automaticky přepsány do hodnot aktuálního kontaktu.

Upozornění je voláno nejdéle minutu po vytvoření či úpravě kontaktu uživatelem. Na úpravy přes API není upozorňováno.

Při změně emailové adresy nebo rodného čísla kontaktu jsou vyslána dvě upozornění. Jedno na starou hodnotu a jedno na novou hodnotu.

Doporučujeme chránit volání Vaší adresy pomocí ověření IP adresy volajícího. Server Clipsan má adresu 109.123.222.193.

Speciální kódy

 • {id} – ID kontaktu
 • {pin} – Rodné číslo kontaktu
 • {email} – Emailová adresa kontaktu
 • {time} – Časová značka

Příklad zadané adresy (pro synchronizaci pomocí rodného čísla)

http://www.mojeplatforma.cz/uprava-kontaktu?rodnecislo={pin}

Příklad reálné adresy

http://www.mojeplatforma.cz/uprava-kontaktu?rodnecislo=665317107

Příklad zadané adresy (pro synchronizaci pomocí emailu)

http://www.mojeplatforma.cz/uprava-kontaktu?email={email}&znacka={time}

Příklad reálné adresy

http://www.mojeplatforma.cz/uprava-kontaktu?email=vaclav%40clipsana.com&znacka=1417220223

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *